Kategorie
Narzędzia

Jak wykorzystać symboliczne obrazy do facylitacji pracy zespołu?

Jednym z narzędzi, które bardzo często wykorzystujemy podczas zespołowych facylitacji i coachingów są karty z popularnej gry DIXIT. Przysłowie mówi, że jeden obraz wart jest tysiąc słów. I w pracy facylitatora czy coacha rzeczywiście tak jest. Dopiero obraz „wyciąga” z nas słowa. Nazywamy dzięki niemu to, co trudno byłoby nam zwerbalizować. Myślenie oparte jest zarówno na kodzie werbalnym, jak i obrazowym. Obrazy ułatwiają budowanie skojarzeń, mówienie o aspektach, do których w naszej pamięci nie mamy łatwego i szybkiego dostępu, które ukryte są „gdzieś głębiej”.

Karty DIXIT dzięki zawartej w nich symbolice, niejednoznaczności ale też pięknej artystycznej formie zdecydowanie ułatwiają dzielenie się refleksjami, nazwanie własnego punktu widzenia, mówienie o emocjach, także trudnych, wyrażanie opinii.

DIXIT wymyślił Jean Louis Roubira, francuski psycholog. Dixit znaczy: on powiedział/ona powiedziała. Wieloznacznie ilustrowanych kart używał jako narzędzia do pracy psychologicznej z dziećmi. Okazało się, że karty pomagały w rozmowie, ułatwiały nazywanie emocji i rozmowy o „nieprostych” sprawach. Z czasem Roubira opracował grę opartą na wieloznacznych kartach, która się stała bardzo popularna. Już same nazwy kolejnych edycji brzmią inspirująco, to: Wizje, Wspomnienia, Marzenia, Początki, Przygody, Podróże, Harmonia.

Pewne aspekty gry DIXIT mogą być wykorzystane także w pracy z zespołami. Różnorodność interpretowania obrazów przez poszczególne osoby (poszczególnych członków zespołu) może stanowić doskonałe tło do rozmowy o odmienności reprezentowanych postaw, stanów emocjonalnych, myśli. Dzięki kartom DIXIT członkowie zespołu mogą dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem jako członkach zespołu i w związku z tym adekwatniej przewidywać wzajemnie swoje zachowania.

Praca z obrazami zdecydowanie ułatwia myślenie i mówienie „nie wprost”. Nasze doświadczenia pokazują, że dzięki wykorzystaniu kart DIXIT, udało się współpracującym z nami zespołom, szybko zwiększyć poziom szczerości i zaufania, a w konsekwencji porozmawiać i poddać refleksji różnorodne kwestie związane z zespołową efektywnością – także te, które trudniej było „otworzyć” na forum.