Propozycje

Propozycje

Osoba

Jak rozwinąć kompetencje kluczowe dla zespołowości?

/

Jak rozwinąć własny potencjał?

/

Jak być sobą w roli zawodowej?

/

Jak poradzić sobie z kryzysem w relacji zawodowej?

/

Poszukaj odpowiedzi w naszych propozycjach.

TeamAbility Training to program szkoleniowy wspierający rozwijanie kluczowych kompetencji, związanych z efektywną współpracą w Zespole. TeamAbility Training to cykl 6 półdniowych lub 3 całodniowych szkoleń. Obejmuje następujące moduły tematyczne: 1. Zespołowość jako kluczowa kompetencja, 2. Zespołowa komunikacja, 3. Zespołowy konflikt, 4. Zespołowe decyzje, 5. Zespołowe myślenie, 6. Zespołowe uczenie się.

Konsultacje roli ułatwiają zbudowanie większej świadomości siebie w już pełnionej lub podejmowanej roli zawodowej. Pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy własnych zachowań i lepiej nimi zarządzać. Sprzyjają refleksji nad możliwościami, oczekiwaniami i ograniczeniami systemu organizacyjnego. Służą budowaniu bardziej świadomych i skutecznych strategii własnych działań. Często prowadzą do zredefiniowania siebie oraz zbudowania w roli na nowo.

Coaching służy wsparciu w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez organizację. Inspiruje do patrzenia na wyzwania z wielu perspektyw, uzyskania dzięki temu szerszego i głębszego spojrzenia. Pomaga zbudować motywację i zaangażowanie do poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Uruchamia kreatywność ufając w potencjał coachowanej osoby. Ułatwia osiąganie ambitnych celów – własnych i organizacji – dzięki wsparciu w ukierunkowaniu i zaplanowaniu działań.

Mentoring pomaga rozwinąć konkretne kompetencje, potrzebne do bardziej efektywnego pełnienia określonej roli w organizacji. Najczęściej dotyczy kompetencji z obszaru szeroko pojętej psychologii organizacji oraz zarządzania. Projektowany pod indywidualne potrzeby rozwojowe. Jego celem, poza rozwojem określonych kompetencji, jest wdrożenie ich w codzienną praktykę zawodową.

Mediacje polegają na budowaniu porozumienia pomiędzy osobami, które pozostają w sporze. Ułatwiają uświadomienie sobie i nazwanie własnej perspektywy spojrzenia na sprawę. Ich celem jest także zapewnienie bezpiecznej i efektywnej wymiany perspektyw pomiędzy stronami konfliktu. Dzięki temu możliwe staje się wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia dla każdej ze stron. Udane mediacje tworzą szansę na „nowe otwarcie”, sprzyjające efektywnej współpracy.

Zespół

Jak stworzyć zespołowe „My”?

/

Jak wzbudzić energię zespołu do osiągania celów?

/

Jak korzystać z indywidualnych potencjałów dla dobra zespołu?

/

Jak zwinnie pokonywać bariery na drodze do sukcesu?

/

Znajdź odpowiedzi w naszych propozycjach.

Team Day to ponad 30 sprawdzonych propozycji warsztatów dla Zespołów. Proponujemy Team Day w czterech obszarach zespołowej efektywności: Porozumienia, Osiągania, Odpowiedzialności i Zmiany. Team Day to warsztaty wykorzystujące profesjonalne narzędzia i metody, w tym gry oraz inspirujące scenariusze. Realizujemy warsztaty Team Day od wielu lat, wspierając Zespoły zarządowe, managerskie, marketingowe, sprzedażowe, produkcyjne, administracyjne, zarówno z sektora biznesowego, jak i NGO.

Program TALED (Team and Leader Effectiveness Development Program), to roczny program rozwoju Zespołu i jego Lidera. Projektowany w ścisłym dopasowaniu do potrzeb rozwojowych Zespołu i poprzedzony diagnozą zespołowej efektywności. To także program zwinny, którego zakres może być na bieżąco – w czasie trwania programu – dopasowany do wyzwań, przed którymi staje Zespół.

Organizacja

Jak budować kulturę zespołowości?

/

Jak rozwijać współpracę między zespołami?

/

Jak zespołowo tworzyć nowe koncepcje?

/

Jak rozwijać kompetencje profesjonalistów wspierających Zespoły?

/

Sprawdź odpowiedzi w naszych propozycjach.

Pomagamy rozwijać międzyzespołową współpracę, innowacyjność i wymianę wiedzy w oparciu o uznane koncepcje i autorskie rozwiązania. Zapraszamy do Inspiracji.

Team ConnecT to warsztaty dla kilku Zespołów, służce rozwijaniu międzyzespołowej efektywności.  Warsztaty Team ConnecT projektowane są z myślą o konkretnych celach Zespołów i organizacji. Najczęściej dotyczą takich obszarów jak: POROZUMIENIE (konflikty, silosowość), OSIĄGANIE (niska synergia celów i działań), ODPOWIEDZIALNOŚĆ (niejasny podział ról Zespołów), ZWINNOŚĆ (przygotowanie wspólnej zmiany, wprowadzenie usprawnień).

Program Team ToolBox to cykl szkoleń dla profesjonalistów zajmujących się rozwijaniem efektywności Zespołów. Został opracowany na podstawie ponad 20 lat doświadczeń w pracy warsztatowej z Zespołami w organizacjach. Ukierunkowany jest przede wszystkim na poznanie narzędzi i scenariuszy warsztatów. Odnosi się do typowych potrzeb i celów rozwoju Zespołów w organizacjach – zarówno w obszarach „miękkich”, jak i „twardych”.

GET iT! (Group Effective Thinking in Team) to warsztaty dla Zespołów i Grup, które służą wymyśleniu nowych rozwiązań i / lub wygenerowaniu pomysłów na usprawnienia. GET iT! to profesjonalna metodologia prowadzenia warsztatów efektywnego grupowego myślenia, oparta na technikach myślenia kreatywnego, analitycznego oraz podejmowania decyzji. Podczas warsztatów GET iT! wykorzystywany jest potencjał intelektualny i twórczy grupy warsztatowej. Prowadzimy także Akademię GET iT! dla profesjonalistów wspierających organizacyjną innowacyjność i zwinność.

Warsztaty interwencyjne ułatwiają zespołową lub międzyzespołową refleksję nad trudną sytuacją. Porządkują analizę źródeł i konsekwencji problemu. Prowadzą do opracowania rozwiązań. Ułatwiają także oddzielenie emocji od faktów. Budują wzajemne zrozumienie i umożliwiają wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań – w konstruktywny sposób.