o nas

O nas

Jesteśmy ekspertami od rozwijania zespołowości. Projektujemy i wdrażamy profesjonalne rozwiązania budujące zespołową współpracę w organizacjach.

Od ponad 20 lat wspieramy zespoły i ich liderów. Pomagamy im w konkretnych sytuacjach, w odniesieniu do realnych wyzwań, z którymi się mierzą. Rozwinęliśmy razem niejeden zespół z niejednej organizacji.

Sylwia Cichowska

Jestem psychologiem organizacji z doktoratem, certyfikowaną konsultantką i trenerką zarządzania (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications), a także facylitatorką i coachem. Współpracowałam z kilkudziesięcioma zespołami prowadząc dla nich programy rozwojowe. W pracy konsultanta najbardziej zaciekawia mnie diagnozowanie efektywności zespołów oraz projektowanie programów ich zrównoważonego rozwoju.

Rafał Cichowski

Jestem psychologiem organizacji oraz absolwentem studiów MBA. Certyfikowanym międzynarodowym konsultantem i trenerem zarządzania (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications), certyfikowanym, profesjonalnym coachem oraz facylitatorem. W pracy z zespołami pociąga mnie towarzyszenie zespołowi w zmianie oraz zespołowe myślenie i rozwiązywanie problemów.

Marek Romanowicz

Jestem trenerem organizacji i kierownikiem projektów z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem. Posiadam międzynarodowy certyfikat trenera zarządzania (BTEC Professional Qualifications, Edexcel i MATRIK) oraz certyfikaty w zakresie zarządzania projektami (AgilePM, Professional Scrum Master, Professional Agile Leadereship oraz Prince2Practitioner). Obroniłem doktorat na temat zespołów samozarządzających się.

Iwona Kirstein

Jestem psychologiem, konsultantką z zakresu HR, certyfikowaną trenerką i coachem (ACC, ICF). Pracuję z liderami w obszarze efektywności osobistej, przywództwa i zarządzania zespołem. Wspieram działy HR w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań rozwojowych. W pracy z zespołami interesuje mnie tematyka przywództwa, budowania zaangażowania i efektywności zespołu.

Jolanta Kruszakin

Jestem psychologiem. Certyfikowanym trenerem (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK) oraz coachem (ACC, ICF, PRO). Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym i certyfikowanym superwizorem z zakresu interwencji kryzysowej. Interesuję się systemowym podejściem do organizacji, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i stresem osób tworzących zespół.

Tadeusz Reimus

Jestem konsultantem, change managerem, akredytowanym coachem (PCC) a z wykształcenia i powołania psychologiem organizacji i psychoterapeutą. Mam za sobą szesnastoletnie doświadczenie w pracy z zespołami i całymi organizacjami. W pracy z zespołami najbardziej zaciekawia mnie zespół w zmianie, w sytuacji kryzysowej oraz wspieranie tworzenia strategii przez zespoły.

Ewa Golik

Jestem certyfikowaną trenerką organizacji i coachem w podejściu zorientowanym na jednostkę działającą w systemie. Socjolożką z fokusem badawczym na dynamikę zespołów wirtualnych. Prowadziłam polsko-nigeryjski start-up i codziennie podejmowałam wyzwania związane z realizacją projektów zdalnie, w międzykulturowym zespole. Koordynowałam także pracę kilku zespołów jako PM.

Jak pracujemy?

Systemowo

Wspieramy osoby i zespoły w lepszym rozumieniu i pełnieniu swoich ról w organizacji. Myślimy i działamy systemowo – na rzecz organizacji jako całości.

Efektywnie

Odnosimy się do rzeczywistych celów osób, zespołów i organizacji. Budujemy motywację do realizacji wyzwań. Wzmacniamy efektywność działań.

Zwinnie

Rozwijamy w ścisłym związku z „tu i teraz” i bieżącymi wyzwaniami. Proponujemy rozwiązania adekwatne do sytuacji. Pomagamy w zwinnym wdrażaniu zmian.

Twórczo

Uruchamiamy wyobraźnię, poszerzamy spojrzenie i pogłębiamy myślenie. Inspirujemy do twórczych pomysłów i rozwiązań. Towarzyszymy w stwarzaniu (się) na nowo.

Autentycznie

Otwieramy na wdrażanie prawdziwych zmian. Budujemy autentyczne i szczere relacje. Pomagamy profesjonalnie, opierając się na rzetelnej wiedzy i bogatym doświadczeniu.

Nasi Partnerzy