faq

faq

Czym są warsztaty rozwojowe dla zespołów i co je różni od coachingu?

Coaching jest pracą na konkretnych celach, jest jedną z form pracy warsztatowej z zespołami, którą stosujemy. Nie zawsze to, co uzgadniamy jako obszar „do pracy” podczas warsztatu jest związane z celami, które organizacja stawia przed zespołem. Czasem po prostu stwarzamy szansę na otwarte i szczere pogadanie i wymianę spojrzeń na „trudne sprawy” lub prowokujemy do refleksji nad rolą zespołu w organizacyjnym kontekście. W szerszym rozumieniu coachingu, można takie warsztaty nazwać coachingiem, w węższym – to jednak coś innego.

Dlaczego „prorozvoyovo”?

Rozwój jest kluczową ideą w naszej pracy. Rozwój widzimy jako ciągłe doskonalenie i wiążemy go z ze wzrostem i dojrzałością, które spostrzegamy jako modus vivendi współczesnej, efektywnej organizacji . Kiedyś robiliśmy piramidę skojarzeń w związku z tym, co dla nas jest ważne w naszej pracy z organizacjami i „rozwój” znalazł się na szczycie piramidy, jako kluczowa idea, która nam przyświeca. A że chcemy działać „na rzecz” rozwoju – stąd prorozwojowo.

Dlaczego „prorozvoyovo” tak dziwnie pisane?

Żartobliwie – żeby samo przeczytanie było prorozwojowe, miało rozwojowy charakter ;-). A poważniej – chcieliśmy, żeby było po polsku, bo jesteśmy „stąd”, a jednocześnie „czytalne” dla osoby „umiędzynarodowionej”, bo pracujemy także dla organizacji międzynarodowym kontekście. Pisownia może się wydawać udziwniona, ale tak myśleliśmy 15 lat temu, gdy powoływaliśmy naszą firmę do życia. Tak też, przez lata, byliśmy kojarzeni przez naszych klientów i współpracowników. I tak już zostało i się rozwijało.

Czy robicie Teambuilding, bo nie piszecie o tym w Propozycjach?

W zasadzie wszystkie działania, które realizujemy mają na celu „budowanie zespołu” i wspieranie „zespołowości”. Wszystko, co proponujemy jest „teambuldingowe” i „teamspiritowe” w zamiarach. Pomagamy zbudować zespół z grupy osób i wspieramy budowanie zespołowego, synergicznego „My” w całej, większej niż pojedynczy zespół, organizacji. Wspieramy także budowanie świadomości „bycia w zespole” i zasad efektywnego współdziałania.

Po co rozwijać zespoły, skoro ludzie i tak nieustannie odchodzą i przychodzą?

Jeśli pomagamy ludziom efektywnie i harmonijnie współdziałać, zwiększamy satysfakcję poszczególnych osób z bycia częścią zespołu (większej całości). Dzięki temu stwarzamy szansę na dłuższe pozostawanie w zespole, w organizacji, a – jak wiadomo – duża rotacja niesie wymierne koszty. Budujemy także silną tożsamość wokół wspólnego działania, w określonej roli w organizacji. Zespół trwa i efektywnie spełnia swoją rolę w systemie, mimo zmian osobowych.