Kategorie
Narzędzia

W jaki sposób budować zespołową tożsamość uwspólniając historię życia zespołu?

Linia życia zespołu to narzędzie służące budowaniu zespołowego „my” czyli zespołowej tożsamości i spójności. Linia życia strukturyzuje proces współdzielenia się wiedzą o przeszłości zespołu (a czasem także wspólnego budowania wizji przyszłości). Podczas sesji z wykorzystaniem linii życia zespołu możliwe jest przywołanie i zrekonstruowanie najważniejszych wydarzeń z życia zespołu – od jego początków do chwili obecnej. Każdy z członków zespołu ma szansę przywołać własne wspomnienia i wnieść je do wspólnej historii. Praca z linią życia zespołu to także okazja do wymiany perspektyw poszczególnych członków zespołu – pokazania różnorodności spojrzeń na najważniejsze wydarzenia z dalszej i bliższej przeszłości. Warsztatom, z wykorzystaniem linii życia zespołu towarzyszy zazwyczaj sporo pozytywnych emocji, niezapomnianych historii i anegdot. Czasem pojawiają się także wspomnienia trudniejsze – związane z porażkami, odejściami ważnych osób. Ćwiczenie ułatwia podejmowanie refleksji na temat różnorodności i zmienności sytuacji, z którymi mierzymy się w zespołowym życiu zawodowym. Niesie także pozytywne przesłanie – wskazuje, że zespół jest stabilną strukturą – istniejącą dzięki (a czasem pomimo) wielu osobom, wydarzeniom i doświadczeniom. Wielką wartością tego narzędzia, jest naszym zadaniem, uwspólnienie historii zespołu i uczynienie jej „dobrem wspólnym” a nie zasobem „wybranych” – tych, którzy są w zespole dłużej lub mają lepsze relacje ze „starymi” członkami zespołu. Inspiracją do zaprojektowania linii życia zespołu była dla nas metoda stosowana w psychoterapii (m.in. ericksonowskiej). Konstruowanie własnej linii życia podczas sesji psychoterapeutycznej pozwala spojrzeć na swoje życie jak na pewną całość oraz zobaczyć je jako drogę, na którą składa się różnorodność dotychczasowych przeżyć. Linia życia to narzędzie splatające historie i punkty widzenia poszczególnych członków zespołu w całość. To świetny punkt wyjścia do myślenia o tym co zespołowo przed nami.