Kategorie
Idee

Model Six-TA©, czyli co określa efektywność zespołu w organizacji?

Budowanie efektywności zespołu to temat, który interesował nas w zasadzie od początku naszej drogi zawodowej. Budowanie zespołów, zarządzanie zespołem, integrowanie zespołu, to tematy, którym poświęciliśmy nie mało własnych refleksji, szkoleń, warsztatów a także indywidulanych sesji coachingowych i mentoringowych z menedżerami.

Jakie aspekty warto rozwijać w zespole, o co zadbać by rozwój zespołów był harmonijny i efektywny?

Model Efektywności Zespołu Six-TA, który opracowaliśmy rozwijając poprzedni model oparty na dynamice trzech aspektów CELE-RELACJE-PROCESY, zawiera sześć głównych elementów budujących zespołową efektywność. Są to:

  1. Zespołowe POROZUMIENIE (Team Agreement),
  2. Zespołowe OSIĄGANIE (Team Achievement),
  3. Zespołowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ (Team Accoutability),
  4. Zespołowa ZWINNOŚĆ (Team Agility)
  5. Zespołowe UMIEJETNOŚCI (Team Abilities)
  6. WSPARCIE SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO dla Zespołu (Organizational System Assistance for Team).

Zaproponowany model oparty jest na założeniu, że u źródeł efektywności zespołu leżą umiejętności związane z efektywnym funkcjonowaniem w zespole, takie jak: komunikacja interpersonalna, podejmowanie decyzji, myślenie koncepcyjne, rozwiązywanie problemów, zarządzanie wiedzą. Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu zespołach umiejętności te są rozwijane. Zdecydowanie większym wyzwaniem jest przełożenie ich na konkretne zachowania i efektywne wykorzystanie podczas realnej zespołowej pracy. Wypracowanie Zespołowego POROZUMIENIA wymaga na przykład nie tyle dodatkowej pracy w obszarze umiejętności a zintegrowania zespołu wokół wartości, dokonania zespołowej refleksji na temat wzajemnych relacji budowanych poprzez wspierającą komunikację i szczerą informację zwrotną. Osiąganie efektywnego POROZUMIENIA w zespole to warsztatowa praca na „żywym organizmie” zespołu, na rzeczywistych relacjach i wyzwaniach przed którymi dany zespół stoi. Podobnie w innych aspektach budujących zespołową efektywność. Osiąganie wysokiej efektywności w obszarze OSIĄGANIA to praca nad celami zespołu i przywództwem. Budowanie ODPOWIEDZIALNŚCI to działania ukierunkowane na dookreślenie ról, procesów, standardów – zespołowe umówienie się na określone zakresy i sposoby działania – znów odnosząc się do konkretnego kontekstu, w jakim zespół funkcjonuje. Budowanie ZWINNOŚCI to ćwiczenie adaptacyjności, proaktywności podczas „dziejących się” w zespole zmian, to także praca na rzecz zespołowej innowacyjności – tej „dużej”, stwarzającej nowe, ale też tej „mniejszej” skoncentrowanej na usprawnianiu. Zespołowa efektywność to także świadomość roli zespołu w organizacji. To zdolność do wpływania na organizację, biznes, a także poczucie, że system organizacyjny wspiera zespół w realizacji celów, do których został powołany, a także w budowaniu coraz większej efektywności.

Rozwojową pracę z zespołem nad budowaniem wysokiej efektywności rozpoczynamy od diagnozy. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o kierunkach pracy oraz o przebiegu procesu rozwojowego. Czasem jednak to konkretna sytuacja stanowi wyzwanie dla efektywności zespołu – może to być istotna zmiana, konflikt, trudność z realizacją założonego celu. W takich przypadkach, to ona ukierunkowuje naszą pracę z zespołem.

Rozwój efektywności zespołu to szereg działań dedykowanych danemu zespołowi i jego liderowi – adekwatnie do potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi. Tak jak nie ma dwóch identycznych zespołów, tak nie ma dwóch identycznych dróg do osiągania zespołowej efektywności. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że wartościowe propozycje wspierania rozwoju zespołu to zawsze działania „szyte na miarę”.