Zamówienia publiczne

Dnia 06-12-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 - POTENCJAŁ


W związku z realizacją projektu nr POKL.02.01.01-00-382/12 „Człowiek jako kluczowy POTENCJAŁ – od strategii HR do sukcesu biznesowego“, dofinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację następującej usługi:
Usługi doradcze dla uczestników projektu w postaci sesji superwizyjnych weryfikujących prawidłowość zastosowania modelu Personal-Role-Orgaisation w praktyce biznesowej 
Szczegóły dotyczące zmówienia znajdują się z zapytaniu ofertowym.
---
Due to a project on development of training competencies in the area of HR, training and consulting company prorozvoyovo s.c.  is looking for advisors/supervisors to provide advisory services in the form of individual supervision sessions.
Because of the fact that the project is co-financed by the European Union (European Social Fund), we are obliged to perform a contract award procedure in accordance with the competitiveness principle.
Details shall be found in the Request for quotation. Tenders must be submitted on forms provided in the annexes attached.

Dnia 22-02-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ALMA


Zapraszamy Państwa do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, usługi noclegowe i restauracyjne w Małopolsce. Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: justyna.dudziak@prorozvoyovo.com, faksem na nr 012 252 05 49 bądź złożyć w Biurze Projektów w Krakowie przy ul. Józefińskiej 31/2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2012 r. Treść zapytania ofertowego.

Dnia 25-01-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ALMA

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, usługi noclegowe i restauracyjne w Małopolsce. Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: justyna.dudziak@prorozvoyovo.com, faksem na nr 012 252 05 49 bądź złożyć w Biurze Projektów w Krakowie przy ul. Józefińskiej 31/2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2012 r. Treść zapytania ofertowego.


Dnia 23-01-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ALMA

W związku z prowadzonym obecnie zapytaniem ofertowym nr 2/ALMA uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert wydłużony zostaje do dnia 26.01.2012, natomiast rozstrzygnięcie zapytania ofertowego będzie miało miejsce w dniu 27.01.2012 r. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania ofert!

Dnia 09-01-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ALMA

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, usługi noclegowe i restauracyjne w Małopolsce. Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: justyna.dudziak@prorozvoyovo.com, faksem na nr 012 252 05 49 bądź złożyć w Biurze Projektów w Krakowie przy ul. Józefińskiej 31/2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2012 r. Treść zapytania ofertowego.


Dnia 04-01-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ALMA

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, usługi noclegowe i restauracyjne w Małopolsce. Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: justyna.dudziak@prorozvoyovo.com, faksem na nr 012 252 05 49 bądź złożyć w Biurze Projektów w Krakowie przy ul. Józefińskiej 31/2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2012 r. Treść zapytania ofertowego.

Dnia 21-02-2011

Zapytanie ofertowe - trener

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/PROROZVOYOVO. Zapytanie dotyczy zaangażowania trenera prowadzącego szkolenia w ramach projektu: “ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy”, przygotowywanego na IV konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałanie 2.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (“Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”).
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszym zapytaniem ofertowym, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę (nie jest wymagany podpis oryginalny – wystarczy skan lub fax) należy przesłać na adres elektroniczny:
ewa.golik@prorozvoyovo.com, przesłać faksem na nr 012 296 12 29 lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Por. A. Stawarza 14/2, 30-540 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2011 r. do godziny 16:00. Po otrzymaniu oferty od Państwa, skontaktujemy się z Państwem w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 27 lutego 2011 r.