O firmie

WIZJA

Lider na rynku zaawansowanych produktów i usług rozwojowych dla organizacji w Polsce.

MISJA

1. Edukowanie kadry, która będzie w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi rozwojowe dla organizacji.
2. Zrzeszanie środowiska osób świadczących wysokiej jakości usługi rozwojowe dla organizacji.
3. Promowanie nieszablonowego myślenia o potencjale ludzkim w organizacjach.

WARTOŚCI

1. Najwyższa jakość procesu szkoleniowego.
2. Najwyższa jakość merytoryczna działań rozwojowych.
3. Nieustanne doskonalenie siebie i klientów.
4. Niestandardowość - innowacyjność.
5. Synkretyzm - działanie na pograniczu paradygmatów.
6. Transfer wiedzy pomiędzy "teorią" a "praktyką" zastosowania psychologii. 7. Definiowanie granic i ich burzenie.

OFERTA

Projektowa i systemowa praca dla organizacji

Prorozvoyovo specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu systemowych działań wspierających rozwój przedsiębiorstw. Prorozvoyovo posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu unikalnych projektów zwiększających efektywność organizacji.

Poparta badaniami diagnoza organizacji, szkolenia, warsztaty problemowe, sesje kreatywne i gry zespołowe to metody przy pomocy których wspomagamy naszych Klientów w realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz w doskonaleniu twardych i miękkich kompetencji pracowników.

Coaching zespołowy i indywidualny

Istotną metodą pracy prorozvoyovo jest coaching. Prowadzimy coachingi zespołowe i indywidualne, m.in. w modelu kaskadowym, który jest autorskim rozwiązaniem prorozvoyovo. Polega on na zespołowej i indywidualnej pracy coachingowej z całą organizacją oraz na transferze celów rozwojowych pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania.

ROZVIYAK czyli rozwój kompetencji trenerów

Doskonalimy kompetencje trenerskie na wielu poziomach - stworzyliśmy dla trenerów autorskie programy szkoleniowe sygnowane marką ROZVIYAK.

Finansowanie z UE

Realizujemy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz zespół posiada bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów szkoleniowych, coachingowych i doradczych dla organizacji oraz w realizacji tego rodzaju projektów.

PROFESJONALNA KADRA

Posiadamy ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów rozwojowych dla organizacji, przedsiębiorstw i ich pracowników oraz projektów szkoleniowo-doradczych. Nasza kadra to zespół coachów posiadających międzynarodowy certyfikat International Coach Federation na poziomie Associated lub Professional Certified Coach (ACC ICF/ PCC ICF), trenerzy akredytowani przez MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications, a także certyfikowani doradcy zawodowi, psychoterapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współwłaściciele firmy to psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla przedsiębiorstw.

Rafał Cichowski jest psychologiem, trenerem z kilkunastoletnim stażem, coachem i konsultantem organizacyjnym. Przez 10 lat był współwłaścicielem Fabryki Szkoleń s.c. Jest autorem wielu projektów dla organizacji, wielu z nich szefował. Pracował m.in. dla takich organizacji jak: Bahlsen Polska Sp. z o.o., Philip Morris Polska S.A., Intersnack Poland Sp. z o.o., SKOK Stefczyka,  Alma Market S.A., Kopalnia Soli Wieliczka, PZL Świdnik, MiniMAL, Makro Cash & Carry Polska.

Sylwia Cichowska jest doktorem nauk humanistycznych, posiada specjalizację w obszarze psychologii innowacji i zarządzania, w szczególności interesuje się procesami podejmowania decyzji. Jest trenerem, konsultantem organizacji i coachem. Pracowała m.in. dla takich organizacji jak: Bahlsen Polska Sp. z o.o., Alma Market S.A., MiniMAL, Intersnack Poland Sp. z o.o., SKOK Stefczyka, Poczta Polska S.A., ABB Corporate Reseach, Procter&Gamble.

Szerzej o pracownikach, współpracownikach i partnerach w zakładce Nasz zespół.