Nasz zespół

Karol Konkel
Coach / Trener / Konsultant

Wiek: 37
Firma:
Stanowisko: Coach / Trener / Konsultant

Opis: Jestem...
Psychologiem (abslowentem Uniwerystetu Jagiellońskiego), certyfikowanym Coachem (abolwentem Szkoły "The Art and Science of Coaching" Erickson College International, uczestnik Szkoły Coachingu Psychodynamicznego, realizowanego przez firmę Prorozvoyovo), Trenerem i Facylitatorem (abslowent m.in.: Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji). Autorem programów szkoleniowych, towarzyszem procesów rozwojowych klientów w coachingu, współwłaścicielem firmy szkoleniowo - doradczej. Podróżnikiem. Wciąż rozwijającym się człowiekiem (w ciągłym procesie szkolenia i superwizji; ukończyłem m.in.: Leadership Development Intensive).

Potrafię...
Pracować z grupami. Słuchać. Myśleć i rozumieć zachowanie ludzi, gdy działają samodzielnie, w zespołach lub łączą się w organizacje. Zmieniać perspektywę i odgrywać różne role, uzyskiwać wgląd, który służy rozwojowi i konstruktywnemu działaniu. Stawiać cele i hipotezy. Integrować to, co daje siłę z tym, co trudne i niewygodne. Mieć dystans i śmiać się. Akceptować niejednoznaczność i zmienność.

Lubię...
Pracować z grupami zróżnicowanymi kulturowo. Myśleć w kategoriach potencjału i talentów. Szukać lekcji i nauki w każdym realizowanym działaniu. Spędzać czas poznając nieoczywiste, nieznane miejsca. Podróżować, stawiać się w nieznanych sytuacjach i poznawać przy tej okazji ludzi. Znajdować to, co wspólne i doceniać to, co różne.

Chcę...
Rozwijać klientów i siebie realizując niestandardowe projekty. Łączyć pracę z pasją podróżowania. Zmieniać, doceniając to, co najważniejsze.

Profile użytkownikapowrót »