Doświadczenie

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 

Program Myślenia Koncepcyjnego dla Grupy Maspex.

Projekt zakłada realizację szkoleń grupowych, mentoringu oraz superwizji dla 35 facylitatorów w okresie kwiecień 2016 - marzec 2017.

Co można osiągnąć dzięki Programowi Wdrożenia Myślenia Koncepcyjnego w firmie?

  1. Zdolność do szybkiego reagowania firmy na potrzebę kreacji w oparciu o potencjał własnych pracowników
  2. Pozostawienie wiedzy na temat planowanych nowych wdrożeń w firmie
  3. Większą motywację do realizacji sesji koncepcyjnych w firmie – zastosowanie określonych technik umożliwia stworzenie atmosfery zabawy, osiągnięcie synergii pracy zespołu kreującego pomysły
  4. Obniżenie kosztów działań wspierających kreację – mniej zleceń na zewnątrz
  5. Większe dopasowanie kreowanych rozwiązań do specyfiki firmy i jej strategii

ZREALIZOWANE PROJEKTY


Szkoła Coachów ROZVIYAK – II edycja

W okresie maj 2015 - listopad 2015  prorozvoyovo zrealizowało II edycję kompleksowego, 140-godzinnego programu rozwojowegoSzkoła Coachów ROZVIYAK – dedykowanego osobom chcącym pracować w zawodzie coacha lub w roli coacha w kontekście organizacyjnym.

Program Szkoły oparty był o Model Kompetencyjny rekomendowany przez International Coach Federation, który przygotowywał uczestników/-czki do akredytacji na poziomie ACC.

Model składał się z dwóch części:

1. Fundamentów Kompetencji Coacha – 5-modułowego szkolenia, uzupełnionego 24 godzinami praktyki coachingowej oraz dodatkowymi zadaniami rozwojowymi, takimi jak: webinaria tematyczne, konsultacje indywidualne, czy grupy dyskusyjne.

2. Modułu Mentorskiego – 16 godzin zajęć (w tym 8 godzin mentoringu zespołowego) + 4 godziny mentoringu indywidualnego.

Szkoła Coachów Organizacji ROZVIYAK – I edycja
Czas trwania projektu: Listopad 2014 – Luty 2015
23 uczestników/-czek
(projekt realizowany przez prorozvoyovo, w ramach: „PFK – Podmiotowego finansowania kształcenia”)

Człowiek jako kluczowy POTENCJAŁ przedsiębiorstwa - od strategii HR do sukcesu biznesowego.
Czas trwania projektu: Sierpień 2013 - Grudzień 2014
20 uczestników/-czek szkoleń i superwizji.
(projekt realizowany przez prorozvoyovo)

ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji.
Czas trwania projektu: Październik 2012 - Lipiec 2014
72 uczestników/-czek szkoleń, 36 uczestników/-czek superwizji

(projekt realizowany przez prorozvoyovo).

Witryna projektu>>

Wprowadzenie innowacyjnego modelu oraz narzędzi HR w firmie Partner.
Czas trwania projektu: Sierpień 2013 - Grudzień 2013
23 uczestników/-czek
(projekt realizowany przez Partner-Alma Stach,Król Sp. j. w partnerstwie z prorozvoyovo)

Witryna projektu >>  

Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych pracowników i wspołpracowników firmy Profill poprzez coaching.
Czas trwania projektu: Listopad 2012 - Październik 2013
23 uczestników/-czek
(projekt realizowany przez Pro.fill Sp. z o.o., Sp. K. w partnerstwie z prorozvoyovo)

Referencje >>

Rozwój kluczowych kompetencji zawodowych menedżerów firmy Witek poprzez coaching.
Czas trwania projektu: Listopad 2012 - Październik 2013
29 uczestników/-czek
(projekt realizowany przez A. Witek Anna Witek Pietroń w partnerstwie z prorozvoyovo)

Referencje >>

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry menedżerskiej firmy Alma poprzez coaching.
Czas trwania projektu: Styczeń 2012 - Grudzień 2012
45 uczestników
(projekt realizowany przez Alma Market S.A. w partnerstwie z prorozvoyovo)

Referencje >>

ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy.
Czas trwania projektu: Sierpień 2011 - Lipiec 2013

192 uczestników
(projekt realizowany przez prorozvoyovo)

Witryna projektu >>

Referencje >>

Bahlsen 2011 – samodoskonaląca się organizacja oparta na wiedzy
Czas trwania projektu: Listopad 2009 - Październik 2011

327 uczestników
(projekt realizowany przez Bahlsen Sp. z o.o. w partnerstwie z prorozvoyovo)

ROZVIYAK. Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji
Czas trwania projektu: Styczeń 2010 – Grudzień 2011

48 uczestników
(projekt realizowany przez prorozvoyovo)

Nowe podstawy budowania przewagi konkurencyjnej firmy Intersnack Poland Sp. z o.o.
Czas trwania projektu: Listopad 2009 - Kwiecień 2011

236 uczestników
(projekt realizowany przez Intersnack Poland Sp. z o.o. w partnerstwie z prorozvoyovo)

ROZVIYAK. Szkoła Trenerów Organizacji
Czas trwania projektu: Wrzesień 2009 - Sierpień 2010

48 uczestników
(projekt realizowany przez prorozvoyovo)

Regulamin świadczenia usług rozwojowych