Projekt został zakończony - przenoszę na strnę główną