Aktualności prorozvoyovo

Rafał Cichowski – jako coach w projekcie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Dodano: 2015-06-01

W czerwcu br. Rafał Cichowski – współwłaściciel prorozvoyovo i certyfikowany coach PCC ICF – zakończył 8-miesięczną współpracę z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, w ramach realizowanego przez nią projektu rozwojowego SKILLS, współfinansowanego ze środków EFS, działanie 4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

Dziękujemy Uczestnikom i Organizatorom projektu za zaangażowanie oraz owocną współpracę!

Szczegółowe informacje na temat programu SKILLS można znaleźć pod adresem: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/